Velkommen til norskkurs høsten 2022 - Welcome to Norwegian courses Autumn 2022

Det blir foreløpig 4 norskkurs i høst på A1, A2 , B1og B2 nivå. Påmelding 23.august og 24. august ved oppmøte. We start 4 Norwegian courses this Autumn at A1, A2, B1 and B2 level. Get registrated 23 and 24 of August at Sagene Frivilligsentral


Nybegynnerkurs på A1-nivå – torsdag - Thursdays  kl. 10-13 – begins 1.september

Videregående kurs på B1 nivå - torsdag - Thursdays kl. 10-13- begins 1.september

Videregående kurs på A2 nivå – tirsdag -Tuesdays kl. 18-21 –  begins 30. august

Videregående kurs på B2 nivå – tirsdag . Tuesdays kl. 17-20 – begins 30. august 


Påmeldingsdager  - Registration at Sagene Frivilligsentral

Tirsdag 23.august kl. 18-20

Onsdag 24.august  kl. 11-13 

NB. Påmelding ved personlig oppmøte.


Pris - Prize of courses - 600 kr

Kursene koster kr 600 per kurs.

Kursavgift betales ved påmelding med kort eller VIPPS

Courses shall be paid by registration.


Bøker -  Pupils buy Books themselves

Elevene kjøper bøker selv.

Mer informasjon om bøkene kommer fra lærerne ved påmelding og oppstart av kurs.

More information about books by registration.


Kursene varer i 15 uker og avsluttes i desember  

Courses continue in 15 weeks ,  once a week.

2024 © Sagene frivilligsentral