Jubileumsgave med støtte til inkludering og hjertevarme!

Innsamlingen går til arrangement, turer og aktiviteter i jubileumsåret.

Innsamlingen går til arrangement, turer og aktiviteter i jubileumsåret.

Sagene Frivilligsentral i Oslo har over 300 frivillige som er opptatt av å skape hjertevarme og felleskap i en bydel med stort mangfold.

Våre frivillige bidrar med alt fra praktisk hjelp, besøk til eldre, uføre og ensomme, følge til helsetjenester, gå små ærender og å undervise i norsk for innvandrere.

Frivilligsentralen innbyr bl.a. til ukentlige turer og sosiale sammenkomster, feiring av høytider, kreative aktiviteter og gratis utlån av tur-og sportsutstyr.

På St. Hansaften inviterer vi til feiring av 30 års virksomhet i bydel Sagene – en virksomhet som har berørt mange.

Vil du støtte alt det gode initiativ som skjer ved å gi en jubileumsgave? Gå til spleis.no/325798 og gi din gave.


2024 © Sagene frivilligsentral