INVITERER FLYKTNINGER TIL AKTIVITET OG FELLESSKAP

Språkkafe, aktivitetsdager og kreativ gruppe er noe av det frivilligsentralen og BUA vil inviterer ukrainske flyktninger til fremover.

Sagene Frivilligsentral har søkt om midler til arbeid og aktiviteter med ukrainske flyktninger i bydel Sagene. Frivilligsentralen er lokalisert i Sandakervn 61, der majoriteten av de ukrainske i bydelen flyktningene skal bosettes. 

-Vi ønsker å bidra til en god og aktiv hverdag og vil tilby ulike aktiviteter og tilrettelegge for aktiv deltakelse og inkludering i lokalmiljøet og bydelen. BUA Sagene vil også bidra med utstyr og aktivitetsdager gjennom sommer, høst og vinter, forteller Eleni Maria Stene, adm. leder ved Sagene Frivilligsentral. 

Mange vil hjelpe

Mange frivillige har allerede meldt seg for å hjelpe flyktninger. Noen vil være besøksvenner, andre vil bidra på språkkafe, norskkurs eller bidra med praktisk hjelp. 

-Språkkafeen er allerede i gang med samlinger. Så håper vi at flere flyktninger blir bosatt snart, og at de kan få være med på aktiviteter, bli kjent og inkludert i bydelen og bidra som frivillige om de har lyst til det, sier Stene. Hun håper også sentralen får midler til å realisere de gode tilbudene fremover.     

Sagene Frivilligsentral planlegger følgende aktiviteter og tilbud:

-Velkomstsamlinger med mat og informasjon

-Turgruppe hver uke  

-Kreativ male- og tegnegruppe for barn og voksne en gang i uka

- «Film og popcorn» - film i kafeen for barn og familier med enkel servering

- Språkkafe med hyggelig fellesskap og norskkurs på A1- A2 nivå på dagtid  

- Aktivitetsdager for barn gjennom BUA og utlån av utstyr 

- «Lekekafé» i Kafe Nær der voksne kan ta med barn og barna kan leke sammen med andre. 

Alle flyktninger inviteres ellers til å være med som frivillige og delta på alle sentralens aktiviteter, fester, konserter og høytidsdager. Tilbud om aktiviteter skjer så snart flyktningene kommer og frivilligsentralen får midler til gjennomføring.  

2024 © Sagene frivilligsentral