Hvem er vi?

Et møtested i nærmiljøet som vil: Bygge fellesskap, skape engasjement og motivere til frivillig innsats i nærmiljøet.

Visjon

Vi vil rekruttere og motivere til frivillig innsats for å bygge fellesskap og avhjelpe nød i nærområdet - slik at mennesker som bor her kan få en bedre hverdag!

Målsetting

Gjennom rekruttering og motivering til frivillig innsats i nærområdet, skape en bedre hverdag sosialt, psykisk, fysisk og åndelig for alle som bor i nærområdet, uavhengig av alder, kjønn, livssyn eller etnisk, sosial og politisk tilhørighet. En åpenhet som gjelder så vel frivillige som brukere

Verdigrunnlag

Sagene Frivilligsentral bygger sin virksomhet på de kristne grunnverdier og i samsvar med eierorganisasjonens (NLM) strategi for diakonalt arbeid i Norge

2024 © Sagene frivilligsentral