Historie

Her er historien til Sagene Frivilligsentral. Både hvordan det hele startet og oppdateringer om hva som foregår år for år.

Hvordan det hele startet på Sagene

 1993   

Det hele startet med at Gunnar Bråthen fra Hamar studerte storbymisjon i USA og kom hjem med ideen om en frivilligsentral/nærmiljøsenter. Han ble av HS tilsatt som storbyarbeider og første leder ved senteret. Senteret fikk 5000 US dollar i støtte fra Mustard Seed Foundation i USA. Det ble dannet en kontaktgruppe for storbyarbeid i Oslo bestående av Jakob Hånes, Trond Bjørsvik, Ragnar Ljønes, Karsten Valen og Gunnar Braathen. At vi havnet på Sagene var ingen tilfeldighet. Bråthen satte seg grundig inn i forholdene i den enkelte bydel. Valget falt på Sagene som da var en av de mest vanskeligstilte bydelene med mye ensomhet og sosial nød.

Den offisielle åpningen av Sagene Nærmiljøsenter fant sted i Kongsberggata 22 den 7. juni 1993. Intensjonen var å drive en frivillighetssentral og møtested i nærmiljøet med koordinering av frivillige tjenester for beboere i området. I tillegg ble det tatt initiativ til å få i gang tiltak rettet mot ulike grupper i bydelen. Lokalene fikk samtidig en ”kro-funksjon,” et sted med mulighet til å få seg en kopp kaffe og en prat.


Oppgaver, gleder og utfordringer år for år:

1994  
Det ble jobbet med rekruttering av frivillige og kartlegging av ulike behov. Det ble tilbudt leksehjelp til skolebarn og invitert til aktiviteter og barnelag.

1995
Fikk tildelt statlige midler på kr. 90 000 for første gang. Det ble dannet en styringsgruppe for senteret. Det ble startet opp bibelgruppe for voksne.
Studenter fra Fjellhaug ble involvert i besøkstjeneste.

1996  
Senteret begynner etter hvert å få en stor kontaktflate med en sterk sosial profil. Stadig nye kontakter med etniske grupperinger knyttes. Kreativ fredag, et nytt tiltak for kunstnere ble startet.

1997  
Et snitt på 72 besøkende pr. uke i kafeen

1998  
5 årsjubileum, feiring 24. september i Sagene menighetshus i Maridalsveien. Et snitt på 77 besøkende i kafeen i uken og 650 frivillige timer i snitt pr. kvartal er bokført. Oppdrag fra hjemmetjenesten i bydelen er stigende. Faste aktiviteter i kafeen: Samling med kristent innhold på tirsdager, barnelag med et snitt på 10 barn pr. gang, samling med anonyme alkoholikere og kinesisk kurs. Har arrangert julegrøt på lille julaften og julemiddag med 15. gjester på julaften.         

1999  
Et snitt på 48 gjester i kafeen per uke første halvår og 67 per uke andre halvår. En fast kjerne på ca. 15 barn på barnelaget. Oppstart av Mandarin kurs. Ukeslutt/fredagslunsj ble startet. Startet veiledningsgruppe for besøksvenner. Utviklet et samarbeid med ”Naboskapet” for å komme i kontakt med innvandrerkvinner i bydelen. Samarbeid også med Nærmiljøprosjektet, sosialkontoret, hjemmesykepleien og Servicekontoret for kvalifisering og sysselsetting. 13 besøksvenner rekruttert fra Fjellhaug.

2000  
Svein Strand i samarbeid med SNS styringsgruppe utarbeidet et skriv med målsetning for NLMs Nærmiljøsentre(se vedlegg). Kraftig økning av besøkende i kafeen, 99 besøkende per uke om høsten.

2001  
60 frivillige. Fokus på innvandrerarbeidet. Ellers satsing på besøkstjeneste, følgetjeneste, aktiviteter som barnelag, bibelgruppe, fredagslunsj, Malmøyatur og julaftenfeiring. Har prioritert samarbeid med ”Naboskapet”, et prosjekt for innvandrerkvinner i bydelen.

2002  
70 frivillige, ca. 2500 frivillige timer. Barnelag og allidrett hver uke og kulturkvelder for kvinner annenhver uke. Ellers faste arrangement som åpen kafè, fredagslunsj, julefeiring og Malmøyatur.

2003  
98 frivillige, ca. 3200 frivillige timer. Nærmiljøsenteret søkte om ny daglig leder, men da de aktuelle søkere kun var interessert i 50 % stillinger ble det besluttet at to stykker delte på en 100 % daglig leder stilling, i tillegg en miljøarbeider i 50 %.  Sagene Nærmiljøsenter fyller 10 år og det ble arrangert åpent hus på senteret og stor jubileumsfeiring(130stk) med myldrende mangfold på Sagene Samfunnshus. Mange av de tyrkiske familiene knyttet til senteret var og satte preg på feiringen. 98 aktive frivillige, 230 enkeltoppdrag. Åpen kafè, julaftenfeiring, bursdagsfeiringer, bryllup,

2004  
100 frivillige, ca. 3500 frivillige timer. Lovisaprisen. 28. oktober 2004 gikk SNS over fra å ha en styringsgruppe til konstituering av nytt styre. 100 frivillige, ca. 4200 frivillige timer, 295 enkeltoppdrag. Økning av arrangement og aktiviteter, bl. leksehjelp og ungdsomstilbud og Vi møter Gud i byen. På jakt etter større lokaler, og innkjøp av nye stoler og bord.

2005  
115 frivillige, ca. 5000 frivillige timer. Oppussing av lokalene på dugnad. Oppstart av Bydelsradio med redaktør Lena Skattum som fikk fast sendetid over Radio Sentrums frekvens 107,7 på SNS på onsdager og fredager.

2006  
140 frivillige, ca. 6600 frivillige timer. Oppstart av leksehjelp for voksne og jentegruppe. 17. mai feiring for første gang,  arrangement på palmesøndag og påskedagene og luciafeiring med besøk av barn fra Bjølsen barnehage. Holdt minnesamvær og bursdagsmarkeringer.

2007  
160 frivillige, ca. 7700 frivillige timer. Invitasjon til regelmessige samlinger for frivillige en gang i mnd og fest for frivllige i Emmanuelkirkens lokaler. Det ble inngått ett tettere samarbeid med GE-Healthcare. Etter å ha sponset julefeiringen i flere å har det vært ønskelig for GE å kunne støtte og bidra mer konkret i ulike oppgaver gjennom hele året. Studenter på arbeidstrening fra Høyskolen i Oslo og også hospitanter på arbeidstrening over lengre tid fra Unicum-indico og NAV, samt hospitanter med kortere avtaler/kontrakter, fra Diakonova, Rønningen folkehøyskole og Fjellhaug. I tillegg har vi hatt elever 2 dager i uken i høst fra Sandaker videregående skole gjennom tiltaket ”Eldre i farta.” Arrangering av Alpha kurs, loppemarked og flere dagsutflukter i nærområdet for første gang.

2008  
165 frivillige, ca. 7500 frivillige timer. I tillegg har vi hatt studenter som i alt har utført 2670 timer. Kafeen har hatt et gjennomsnitt på 100 besøkende hver uke. Kjøkkenet blir fornyet på dugnad.Nærmiljøsenteret fyller 15 år og GE-Healthcare sponset jubileumsfesten ved å stille egne lokaler til i Nycoveien til disposisjon. Godt over 100 gjester fra vårt nærmiljø var med på feiringen. Faste arrangementer er fredagslunsj/internasjonal lunsj, kulturkveld for kvinner, Vi møter Gud i byen, norskkurs, leksehjelp, filmklubb, barnelag og jenteklubb. Andre arrangementer har vært: 15 års jubileumsfest, bydelsdager, turer og utflukter bl.a. ut i det blå, loppemarked, samlinger for frivillige, besøk av praksisstudenter og skoleelever.  Markeringer i forbindelse med jul, påske, 17. mai og bursdager. Fortsatt i forhandlinger og utkikk etter større lokaler. Utleie av lokalene i helgene til Somalisk foreldreforening.

2009  
165 frivillige, ca. 9400 frivillige timer. På Frivilligsentralen er det fult hus fra morgen til kveld og det er begrenset hvor mange flere aktiviteter og besøkende lokalene våre kan romme. Vi har vært på flere visninger i nærmiljøet og fortsetter å være på leting etter tjenlige lokaler til vårt bruk. Etter at mange andre frivillighetssentraler gikk gjennom en navneendring til å hete frivilligsentraler vedtok Nærmiljøsenterets styre også en navneendring å det ble besluttet å kalle senteret for Sagene Frivilligsentral. Nye tiltak: idrettslekedag på Voldsløkka, Hallo Venn (alternativ Halloweenfeiring), internasjonal festival og kunstutstilling.

2010  
170 frivillige, ca. 9100 frivillige timer. GE-Healthcare inngikk en sponsoravtale med SFS. Stort fremmøte fra Frivilligsentralen på møte i bydelsutvalget i forbindelse med trusler om kutt i støtte i forbindelse med NLMs homofilisyn. Oppstart av teatergruppe, samarbeid med sosialomsorg – soning med lenker, samarbeid med Fredskorpset/AISEC, samarbeid med Helsestasjonen, SAIFF, Homestart og Familiens hus om EU-prosjekt: Sunne barn i sunne familier, rettet mot vanskeligstilte i bydelen. I tillegg til to norskkurs for blandet gruppe ble det startet opp norskkurs for kvinner og gjenoppstart av jentegruppe, to minnesamvær, førerkortfest, skogstur i Maridalen og månedlige frivilligsamlinger og julebuffet for frivillige i Emmanuelkirken. Vi har vært på flere visninger og vurderer å kombinere en eventuell flytting til større lokaler med NLMs gjenbruksbutikk.

2011  
175 frivillige, ca. 7535 frivillige timer + praksisstudenters timer. Ca. 500 brukere (330 i 2010). Et gjennomsnitt på ca. 93 besøkende i kafeen per uke på dagtid. Siden juni har vi vært i forhandlinger med bydelen om å flytte inn i Sagene- Torshov seniorsenters lokaler i Sandakerveien 61 etter at seniorsenteret flytter til Treschows gate. Målet er å få til en leie- og samarbeidsavtale med Bydel Sagene for så å flytte fra Kongsberggata 22 på vårparten 2012.
Faste aktiviteter: ukentlig fredagslunsj, norskkurs for nybegynnere og for viderekommende og norskkurs for kvinner, internasjonal kafe, jentegruppe, teatergruppe, leksehjelp, bibel og kveldsmat og Vi møter gud i byen.
Arrangementer: Aktivitetsdag på voldsløkka, internasjonal festival, sommerutflukter, luciafeiring, juleverksted, julaftenfeiring og romjulslunsjer, nyttårsfeiring, skjærtorsdagsmåltid, 2. påskedagsfest, 17. mai feiring, "frivillig jeg" kampanje, bydelsdager, internasjonal kvinnedag, nattcup, bursdagsfeiringer og frivilligsamlinger.

2012  
Ca 230 frivillige, ca 11660 frivillige timer. Ca 800 brukere.
Dette har vært et annerledes og krevende år. Mye av virksomheten har vært konsentrert om flytting av Frivilligsentralen på Bjølsen på 90kvm til nye lokaler på 700kvm på Sandaker. Arbeidsmengden har vært stor og flytteprosessen har tatt mye tid og krefter.
Faste aktiviteter: ukentlig fredagslunsj, norskkurs for begynnere og for viderekommende og norskkurs for kvinner, leksehjelp, temakvelder, samlinger i stille rom.
Arrangementer: åpningsfest, påskefeiring, 17. mai feiring, aktivitetsdag på voldsløkka, sommerutflukter, luciafeiring, juleverksted, julaftenfeiring, romjulslunsjer, nyttårsfeiring, "Frivillig jeg" kampanje, bydelsdager, bursdagsfeiringer og treff for frivillige.

2013  
Ca 160 frivillige, ca 13270 frivillige timer. Flere frivillige har meldt seg, og noen har sluttet. Spesielt gledelig er det at vi har fått flere frivillige til å ta på seg ansvar for administrering av enkelte tjenester på Frivilligsentralen.
Metropolen fritidsklubb: I samarbeid med bydelens ungdomsklubb, Ung Metro, har vi fått tilsagn på søknad om midler fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til oppstart av ungdomsklubb i våre kjellerlokaler. Tilsagnet gjelder for et tre års samarbeidsprosjekt. Ungdomsklubben Metropolen skal rette seg mot barn/ungdom fra 4. til 7. klasse.
Faste aktiviteter: Ukentlig fredagslunsj, suppe og kveldsåpent på onsdager, 4 forskjellige norskkurs, daglige samlinger i stille rom, male- og tegnegruppe, strikkekafe, hobbyaktiviteter i snekkerverkstedet.
Arrangementer: ca. 600 deltakere på ulike arrangementer som for eksempel: påskefeiring, 17. mai feiring, aktivitetsdag på Haarklous plass, basar, luciafeiring, juleverksted, julaftenfeiring, "Frivillig jeg" kampanje, bydelsdager, bursdagsfeiringer og treff for frivillige.

2014  
Antall aktive frivillige 188. Det ble i 2014 lagt ned ca. 10196 frivillige timer som tilsvarer 5,82 årsverk.
Det var med stor glede at vi åpnet Metropolen fritidsklubb i mars. Det er hyggelig å se barn/ungdommer nå fyller lokalene med aktiviteter og fellesskap.
Faste aktiviteter: åpen kafe fire dager i uken, ukentlig fredagslunsj, suppe og kveldsåpent på onsdager, norskkurs, male- og tegnegruppe, strikkekafe (vårsemester) snekkerverksted, Hva sier Gud i dag?, daglige samlinger i kapellet, besøkstjeneste, følgetjeneste og praktisk hjelp og metropolen fritidsklubb.
Arrangementer: påskegudstjeneste med lunsj 2. påskedag, bydelsdag, 17. maifeiring, sommerfest for alle, aktivitetsdag på Haarklous plass, to flerkulturelle kvelder, jule- og nyttårsfeiring, julegudstjeneste med lunsj 2. juledag.

2015  
Antall aktive frivillige er 235. Det ble lagt ned ca. 13217 frivillige timer som tilsvarer 7,55 årsverk. Det er registrert 1110 brukere som har benyttet seg av våre tilbud.
Som Frivilligsentral ønsker vi å kjenne vår bydel på pulsen og være i dialog med bydelens politikere og andre samarbeidspartnere om ulike behov som til enhver tid vil dukke opp. Dette har ført til at Frivilligsentralen representerer et stort mangfold med ulik alder, kulturbakgrunn og interesser.
Faste aktiviteter: Norskkurs, besøkstjeneste, følgetjeneste, handle- og praktisk hjelp, tegne og malekurs, suppe og bibel, metropolen, daglige samlinger i kapellet.
Arrangement: påskegudstjeneste med lunsj 2. påskedag, bydelsdag, 17. maifeiring, basar, jule- og nyttårsfeiring, julegudstjeneste med lunsj 2. juledag.

2016  
Antall aktive frivillige er 256. Det ble lagt ned ca. 12105 frivillige timer som tilsvarer 6,92 årsverk. Det er registrert 1469 brukere som har benyttet seg av våre tilbud.
Det siste året har vi jobbet med en strategi for 2016-2018 som sier noe om å nå ut til barn og ungdom og til bydelens vanskeligstilte og ensomme. Frivilligsentralen representerer et stort mangfold med ulik alder, kulturbakgrunn og interesser.
I vår hadde vi en navnekonkurranse på kafeen vår og etter å ha mottatt opp mot hundre forslag falt avgjørelsen på Kafe Nær.
Faste aktiviteter: Besøkstjeneste, enkeltoppdrag, følgetjeneste, åpen kafe, fredagslunsj, Metropolen fritidsklubb, fredagsklubb, BUA Sagene, male- og tegnegruppe, snekkerverksted, samlinger i kapellet, Suppe og bibel, norskkurs, besøk fra Torshov transittmottak og språkkafe.
Arrangement: påskegudstjeneste med lunsj 2. påskedag, sommerfest, bydelsdag på Haarklous plass, julefeiring, julegudstjeneste med lunsj 2. juledag, nyttårsfeiring.
Andre tiltak: kunstutstilling, søndagsåpent, sommerkos på Malmøya, Operasjon godhet, rengjøringsdugnad, Frivillighetsdagen.

2024 © Sagene frivilligsentral