Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor frivillige, deltakere og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig på Frivilligsentralen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til post@sagenefrivilligsentral.no 

Innhenting av informasjon
Fra våre frivillige og brukere innhenter vi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg ber vi våre frivillige om å oppgi navn og telefonnummer på en referanseperson med samtykke. For frivillige som har oppgaver som innebærer et tillits- og/eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming kreves politiattest. Vi bruker kontaktinformasjonen for å sikre forholdet mellom frivillig og bruker og for å kunne gi tilstrekkelig informasjon knyttet til tjenesten som frivillig og aktiviteter på Frivilligsentralen. Når man melder seg som frivillig samtykker man til hvert enkelt område man tillater Frivilligsentralen bruker personopplysninger til, eksempelvis gjennomføring av frivillige oppdrag, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer med mer. Etter at tjenesten som frivillig er avsluttet vil alle personopplysninger bli slettet. Dette gjelder også vår informasjon om brukere som ikke lenger er tilknyttet Frivilligsentralen. Vi vil foreta en slik gjennomgang av registrerte brukere og frivillige to ganger i året.

Erklæring om taushetsplikt
Alle våre frivillige skriver under på en taushetserklæring der de ved lov forplikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold. Taushetsplikten er også gjeldende etter at tjenesten som frivillig er avsluttet.

Informasjonssikkerhet
All personlig dokumentasjon blir sikret og lagret i Salesforce som er Frivilligsentralens elektroniske registreringsprogram.

Epost
Du kan sende epost til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitiv personinformasjon per epost. om vi mottar en slik epost, behandler vi eposten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev
Hvis du er interessert i frivillig sektor kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din epost-adresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre og epost-adressen slettes når den ikke lengre er i bruk.


2022 © Sagene frivilligsentral