Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor frivillige, deltakere og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig på Frivilligsentralen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til post@sagenefrivilligsentral.no 

Innhenting av informasjon
Fra våre frivillige og brukere innhenter vi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg ber vi våre frivillige om å oppgi navn og telefonnummer på en referanseperson med samtykke. For frivillige som har oppgaver som innebærer et tillits- og/eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming kreves politiattest. Vi bruker kontaktinformasjonen for å sikre forholdet mellom frivillig og bruker og for å kunne gi tilstrekkelig informasjon knyttet til tjenesten som frivillig og aktiviteter på Frivilligsentralen. Når man melder seg som frivillig samtykker man til hvert enkelt område man tillater Frivilligsentralen bruker personopplysninger til, eksempelvis gjennomføring av frivillige oppdrag, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer med mer. Etter at tjenesten som frivillig er avsluttet vil alle personopplysninger bli slettet. Dette gjelder også vår informasjon om brukere som ikke lenger er tilknyttet Frivilligsentralen. Vi vil foreta en slik gjennomgang av registrerte brukere og frivillige to ganger i året.

Erklæring om taushetsplikt
Alle våre frivillige skriver under på en taushetserklæring der de ved lov forplikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold. Taushetsplikten er også gjeldende etter at tjenesten som frivillig er avsluttet.

Informasjonssikkerhet
All personlig dokumentasjon blir sikret og lagret i Salesforce som er Frivilligsentralens elektroniske registreringsprogram.

Epost
Du kan sende epost til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitiv personinformasjon per epost. om vi mottar en slik epost, behandler vi eposten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev
Hvis du er interessert i frivillig sektor kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din epost-adresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre og epost-adressen slettes når den ikke lengre er i bruk.


Flere dokumenter

Åpningstider

P.g.a. koronahensyn har vi begrenset åpningstid med begrenset servering. Vi håper allikevel at mange vil ta turen innom kafeen eller resepsjonen for en prat og hyggelig fellesskap eller med spørsmål om hjelp til smått eller stort.

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Kafe Nær

Kafé Nær er Sagene Frivilligsentrals hjerte. Her kan du lese et utvalg av dagens aviser, nyte en kopp rettferdig kaffe og gode vafler og kanskje bli kjent med noen nye?

BUA Sagene

Visste du at BUA har ski, skøyter, akebrett, pulk, tursko og slalomutstyr som barn, ungdom og voksne kan få leie helt gratis? Nytt i år er hengekøyer og lavo.

RINGEVENN, SPRÅKVENN ELLER TURVENN

Sagene Frivilligsentral formidler kontakt mellom mennesker som ønsker noen å snakke med, noen å praktisere norsk med eller noen å gå tur sammen med.

NORSKKURS VÅREN 2022

Våre norskkurs er nå fulltegnet for våren 2022. Nye kurs startes høsten 2022

Leksehjelp

Hvem er vi?

Et møtested i nærmiljøet som vil: Bygge fellesskap, skape engasjement og motivere til frivillig innsats i nærmiljøet.

Ansatte

Vi er 4 ansatte på Sagene Frivilligsentral

Historie

Her er historien til Sagene Frivilligsentral. Både hvordan det hele startet og oppdateringer om hva som foregår år for år.

Frivillige

Omgitt av hverdagsengler

Hvem kan være frivillig?

Facebook

Her kan du finne våre facebooksider

Kjære besøksvenner og frivillige!

I denne tiden kan telefonsamtaler bli viktige møter, og man kan ringe ofte!

Tilgjengelighet

Sagene Frivilligsentral er et sted med aktive frivillige og mange aktiviteter, og du er velkommen som frivillig!

SPRÅK- OG MIGRANTVENN

Har du gode norskkunnskaper og ønsker å bli en språkvenn med en som ønsker å lære norsk?

Vi trenger deg i BUA Sagene

Vi trenger frivillige som kan være med å drive BUA Sagene.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

2022 © Sagene frivilligsentral