NORSKKURS VÅREN 2024

Velkommen til norskkurs våren 2024

Fortsatt ledinge plasser igjen.

Kontakt Bea på bea@sagenefrivilligsentral.no

An English version follows after the Norwegian one. 

Kurs 

Det blir 4 norskkurs våren 2024, på nivå A1, A2, A2c-B1a og B1 del 2. 

 

  • Nivå A1- torsdager 10:00-13:00. Fra 25. januar til 16. Mai. 

  • Nivå A2- torsdager 10:00-13:00. Fra 25. januar til 16. Mai. 

  • Nivå A2c-B1a - tirsdager 16:00-19:00. Fra 23. januar til 14. Mai. 

  • Nivå B1 del 2 - tirsdager 16:00-19:00. Fra 23. januar til 14. Mai. 

 

Alle kurs har totalt 15 samlinger og har fri i uke 8 (vinterferie) og uke 13 (påske). 

 

Påmelding 

Fortsatt ledinge plasser igjen. 

Kontakt Bea på bea@sagenefrivilligsentral.no 

 

Pris 

Kursene koster 1000 kr. 
Kursavgift betales ved påmelding. 

 

NB: Kurset må ha minimum 10 elever for å kunne gjennomføres. (A1 minimum 7 elever). Ved færre deltakere refunderes pengene. 

 

Bøker 

Elevene kjøper bøker selv.  

Mer informasjon om bøkene kommer fra lærerne ved påmelding og oppstart av kurset. 

 

English version: 

Courses 
 
There will be 4 Norwegian courses in spring 2024, at levels A1, A2, A2c-B1a, and B1 part 2. 

 

Level A1 - Thursdays 10:00-13:00. From January 25th to May 16th. 

Level A2 - Thursdays 10:00-13:00. From January 25th to May 16th. 

Level A2c-B1a - Tuesdays 16:00-19:00. From January 23rd to May 14th. 

Level B1 part 2 - Tuesdays 16:00-19:00. From January 23rd to May 14th. 

All courses consist of a total of 15 sessions and have breaks in week 8 (winter holiday) and week 13 (Easter). 

 

Registration 

Still free seats.

Contact Bea at bea@sagenefrivilligsentral.no

 

Course fee 

The courses cost 1000 kr. Course fees are to be paid upon Registration. 

 

NB: The course requires a minimum of 10 students to proceed (A1 minimum of 7 students). If there are fewer participants, a refund will be issued. 

 

Books 

The students buy books themselves. More information about which books is given at registration and at the start of the course. 

 

2024 © Sagene frivilligsentral