Koronainfo på ulike språk
ﻋرﺑﻲ  (Arabisk)

Posters and videos


More videos from Norske Kvinners Sanitetsforening

             

Corona Safety rules - Red Cross

Videos from Norsk Folkehjelp


Se tidligere publisert innhold om koronasituasjonen på ulike språk.


Norges Frivilligsentraler er ansvarlig for oppdateringer og endringer av denne nettsiden og henter informasjonen fra godkjente og kvalitetssikrede kilder som:

Ved spørsmål eller innspill kan det tas kontakt med Norges Frivilligsentraler, elisabeth@norgesfrivilligsentraler.no

2021 © Sagene frivilligsentral