Tilgjengelighet

Sagene Frivilligsentral er et sted med aktive frivillige og mange aktiviteter, og du er velkommen som frivillig!

Den siste tiden har både enkeltmenneskers liv og samfunnet endret seg mye på grunn av Koronaviruset. Sagene Frivilligsentrals lokaler og Kafé Nær er midlertidig stengt frem til påske.

Samtidig med at vi har redusert aktiviteten på grunn av Koronaviruset, vet vi at mennesker i bydelen vår trenger hjelp. Mange er ensomme, syke eller eldre som nå har enda færre muligheter og mindre nettverk enn normalt.

Vi formidler kontakt mellom frivillige som ønsker å hjelpe andre gjennom f.eks. være «telefonvenn» eller hjelp til handling.

Vi vil kunne nås på tlf. mellom tirsdag-fredag 10-15.

Ring tlf. 47473256 eller 47473255. E-post: post@sagenefrivilligsentral.no eller resepsjonen@sagenefrivilligsentral.no

Du finner oss også på Facebook som Sagene Frivilligsentral.

Frivilligsentralen oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på helsemyndighetene sine råd, følge dem og ta vare på hverandre!

Alt godt for dagene fremover!

2022 © Sagene frivilligsentral