Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor frivillige, deltakere og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig på Frivilligsentralen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til post@sagenefrivilligsentral.no 

Innhenting av informasjon
Fra våre frivillige og brukere innhenter vi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg ber vi våre frivillige om å oppgi navn og telefonnummer på en referanseperson med samtykke. For frivillige som har oppgaver som innebærer et tillits- og/eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming kreves politiattest. Vi bruker kontaktinformasjonen for å sikre forholdet mellom frivillig og bruker og for å kunne gi tilstrekkelig informasjon knyttet til tjenesten som frivillig og aktiviteter på Frivilligsentralen. Når man melder seg som frivillig samtykker man til hvert enkelt område man tillater Frivilligsentralen bruker personopplysninger til, eksempelvis gjennomføring av frivillige oppdrag, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer med mer. Etter at tjenesten som frivillig er avsluttet vil alle personopplysninger bli slettet. Dette gjelder også vår informasjon om brukere som ikke lenger er tilknyttet Frivilligsentralen. Vi vil foreta en slik gjennomgang av registrerte brukere og frivillige to ganger i året.

Erklæring om taushetsplikt
Alle våre frivillige skriver under på en taushetserklæring der de ved lov forplikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold. Taushetsplikten er også gjeldende etter at tjenesten som frivillig er avsluttet.

Informasjonssikkerhet
All personlig dokumentasjon blir sikret og lagret i Salesforce som er Frivilligsentralens elektroniske registreringsprogram.

Epost
Du kan sende epost til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitiv personinformasjon per epost. om vi mottar en slik epost, behandler vi eposten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev
Hvis du er interessert i frivillig sektor kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din epost-adresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre og epost-adressen slettes når den ikke lengre er i bruk.


Flere dokumenter

Søndagskafe

Åpningstider

P.g.a. koronahensyn har vi begrenset åpningstid med begrenset servering. Vi håper allikevel at mange vil ta turen innom kafeen eller resepsjonen for en prat og hyggelig fellesskap eller med spørsmål om hjelp til smått eller stort.

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Kafe Nær

Kafé Nær er Sagene Frivilligsentrals hjerte. Her kan du lese et utvalg av dagens aviser, nyte en kopp rettferdig kaffe og gode vafler og kanskje bli kjent med noen nye?

BUA Sagene og BUA aktiv

Gratis utlån av sportsutstyr. BUA aktiv har engasjert Isak og Jacob til å aktivisere barn og ungdom i bydelen. De er å finne på ballplassen utenfor Frivilligsentralen, på Nordpolen skole og på Haarklous plass.

Besøkstjenesten

Besøkstjenesten ved Sagene Frivilligsentral formidler kontakt mellom mennesker som ønsker besøk, og mennesker som har lyst til å gå på besøk.

Norskkurs våren 2020

Velkommen til registrering på vårens norskkurs 2020 på Sagene Frivilligsentral i Sandakerveien 61. Tirsdag 10-13 og onsdag 15-18.

Språkkafe

Leksehjelp

Hvem er vi?

Ansatte

Vi er 4 ansatte på Sagene Frivilligsentral

Historie

Her er historien til Sagene Frivilligsentral. Både hvordan det hele startet og oppdateringer om hva som foregår år for år.

Frivillige

Omgitt av hverdagsengler

Hvem kan være frivillig?

Facebook

Her kan du finne våre facebooksider

Kjære besøksvenner og frivillige!

Tilgjengelighet

Sagene Frivilligsentral er et sted med aktive frivillige og mange aktiviteter, og du er velkommen som frivillig!

Matpakketreff på ballplassen tirsdager kl. 12 så lenge været holder.

En fin mulighet til å sosialisere seg med andre og kanskje knytte noen nye kontakter.

Aktiviteter i koronatiden

Her er en oversikt over aktivitetene du kan være med på nå i koronatiden

SPRÅK- OG MIGRANTVENN

Har du gode norskkunnskaper og ønsker å bli en språkvenn med en som ønsker å lære norsk?

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

2020 © Sagene frivilligsentral