Norskkurs

Norskkurs høsten 2019

Registrering:

Tirsdag 20. august fra klokka 10-13
Onsdag 21. august fra klokka 15-18

Start:
Tirsdag 27. august og torsdag 29. august
Slutt: 
Tirsdag 10. desember og torsdag 12. desember

Høstferie: Uke 40
15 kursdager.
Elever som er til stede 75 % av tiden, får kursbevis.

Kurset koster kr. 500,-

Vi selger ikke bøker. Alle bøkene må kjøpes i bokhandel.

FORMIDDAG
1. A1-kurs. Torsdag kl. 10-13
Bok: På vei, tekstbok og arbeidsbok. (Kjøp den som kom ut i 2018!)

 2. A2-kurs. Torsdag kl. 10-13
Bok: På vei, tekstbok og arbeidsbok. (Kjøp den som kom ut i 2018!)

 3. B2-kurs. Tirsdag kl. 10-13
Bok: Her på berget, tekstbok og arbeidsbok


 ETTERMIDDAG
 4. B1-kurs. Torsdag kl. 17-20
Bok: Stein på stein, tekstbok og arbeidsbok

 5. B2-kurs  Torsdag kl. 17-20
 Bok: Her på berget, tekstbok og arbeidsbok.


Kursene er tilknyttet Kristelig Studieforbund. 


______________________________________________________________________________


Norwegian courses fall 2019

Registration:
Tuesday August 20th from 10-13 o’clock
Wednesday August 21st from 15-18 o’clock

1st day: Tuesday August 27th and Thursday 29th
Last day: Tuesday December 10th ant Thursday December 12th

Autumn break: week 40
15 days of courses

Students with 75% attendance will get a diploma

The courses cost KR. 500,-

We do not sell books. You can buy books at a bookshop.

DAYTIME

1.A1-course. Tuesday 10-13 o’clock
Book: På vei, textbook and workbook. (Buy the one published in 2018!)

2. A2-course. Thursday 10-13 o’clock
Book: På vei, textbook and workbook. (Buy the one published in 2018!)

3. B2-course. Tuesday 10-13 o’clock
Book: Her på berget, textbook and workbook

EVENING

4. B1-course. Thursday 17-20 o’clock
Book: Stein på stein, textbook and workbook

5. B2-course. Thursday 17-20 o’clock
Book: Her på berget, textbook and workbook


The courses are in relation to Kristelig Studieforbund. 

2019 © Sagene frivilligsentral