Leksehjelp

Vi koordinerer leksehjelp til barn i nærmiljøet.

Ta gjerne kontakt dersom du vil være med som frivillig, eller om du er interessert i å motta leksehjelp.

2018 © Sagene frivilligsentral