Besøkstjenesten

Besøkstjenesten ved Sagene Frivilligsentral formidler kontakt mellom mennesker som ønsker besøk, og mennesker som har lyst til å gå på besøk.

Som besøksvenn kan du være et medmenneske som:

 • Kan følge til bank og lege
 • Drikker kaffe og prater om noe som er hyggelig
 • Kan hjelpe til med barna
 • Blir med på handletur
 • Blir med på kafé, konsert eller teater
 • Blir med på tur i nærmiljøet

Som besøksvenn gjør du en viktig frivillig innsats.

Få besøk:

Besøksvenner kan være:

 • En som blir med deg på kino
 • En ledsager som blir med på handleturen
 • En du kan snakke fortrolig med
 • En arm å støtte seg på
 • En som kan hjelpe deg å forstå det som blir sagt
 • En som hjelper deg med vaffelrøren til dugnaden
 • En erfaren mor som kan avlaste deg
 • En som kan dele egne erfaringer med deg

Tilbudet er gratis og besøksvennene er frivillige med taushetsplikt.

Kom innom oss på Sagene Frivilligsentral for et frivilligintervju!

Du kan også kontakte oss på mail: besokstjeneste@sagenefrivilligsentral.no 

2018 © Sagene frivilligsentral